Enquesta de satisfacció

Enquesta de satisfacció

*
*
*
*
Puntuació del 1 al 5, entenent que 5 li agrada i 1 No li agrada
Altres sistemes de pagament, més informació, més rapidesa de lliurament, facilitats de pagament...
Serveis o productes, atenció al client, canvis d'imatge, millores per trobar els productes...
*
*
*
Puntuació del 1 al 5, entenent que 1 no li agrada i 5, li agrada